Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Úradné oznamy

Oznámenie o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnostiVytlačiť
 

OBEC LIESKOVEC


Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec

 

O Z N Á M E N I E

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
 

Dňa 23. marca 2015 bolo na Obecný úrad v Lieskovci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov Lieskovec“

navrhovateľa eMTrade, a. s. 965 01 Ladomerská Vieska 269

V zmysle § 29, ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Lieskovec týmto oznamuje verejnosti doručenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na obecný úrad v Lieskovci. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: http//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/doplnenie-noveho-druhu-odpadu-s-katalogovym-cislom-19-12-04-plasty-gum

         Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lieskovci počas úradných hodín:

Pondelok    od 7:15 hod. do11:30 hod. – od 12:30 hod. do16:00 hod.
Utorok         od 7:15 hod. do11:30 hod. – od 12:30 hod. do16:00 hod.
Streda         od 7:15 hod. do11:30 hod. – od 12:30 hod. do17:00 hod.
Štvrtok        od 7:15 hod. do11:30 hod. – od 12:30 hod. do16:00 hod.
Piatok          od 7:15 hod. do11:30 hod. – od 12:30 hod. do16:00 hod.

Pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti môže verejnosť doručiť na Obecný úrad v Lieskovci a na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava v termíne do 10.04.2015.

                                                                          

                                                                                                                                                   Michal Turay
                                                                                                                                                  starosta obce

Vyvesené na obecnej tabuli a webovej stránke obce:26.03.2015
Zvesené:


 
 

Aktuálne oznamy

Zber separovaného odpadu počas sviatkuVytlačiť
 

separovaný zber

 Vážený občania,

Firma Marius Pedersen, a. s. Vám oznamuje, že vývoz separovaného odpadu sa z dôvodu sviatku presúva z pondelka 6. apríla 2015  na sobotu 4. apríla 2015.


 
 

Plánovaná odstávka elektrickej energieVytlačiť
 

 

elektrina

Oznam o plánovanej odstávke elektrickej energie

Stredoslovenská energetika Vám oznamuje, že dňa 14. apríla a 15. apríla 2015  v čase od 7:00 do 19:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej údržby elektrického zariadenia.

Bez elektrickej energie budú objekty Lesostav, Smetisko Zolná, Lesy Lieskovec a Slovasfalt - obalovačka Lieskovec. 
 


 
 


1046353

31.3.2015
Úvodná stránka