Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Úradné oznamy

Veselé VianoceVytlačiť
 

vianoce

 

 

Príjemné prežitie

Vianočných sviatkov

a šťastný nový rok

2015 

praje kolektív  

obecného úradu.


 
 

Vývoz komunálneho odpadu počas sviatkovVytlačiť
 

odpad

 

       Firma Marius Pedersen Vám oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa z dôvodu vianočných sviatkov uskutoční v utorok 23. decembra 2014.

Zároveň Vás prosíme o vyloženie nádob na odpad do 7:00 hod.


 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v LieskovciVytlačiť
 

Obecný úrad v Lieskovci oznamuje občanom, že dňa 02.januára 2015, t. j. v piatok o 17.00 h sa v kultúrnom dome uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lieskovci

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Voľba návrhovej komisie

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

10. Menovanie zástupcu starostu obce a voľba členov obecnej rady

11. Zriadenie povinnej komisie pri OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení

12. Určenie pracovných komisií pri OZ a ich predsedov

13. Určenie platu starostu obce

14. Diskusia

15. Záver

 

 

V Lieskovci dňa 16.12.2014


 
 

Vykurovanie v zimných mesiacoch

Vykurovanie v zimných mesiacoch
 Vykurovanie.pdf (121.5 kB) (121.5 kB)

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Lieskovec do obecného zastupiteľstva a starostu obce

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Lieskovec do obecného zastupiteľstva a starostu obce
 vysledky-volieb.pdf (191 kB) (191 kB)

 


776651

18.12.2014
Úvodná stránka