Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
 vypalovanie plagat.pdf (513.1 kB) (513.1 kB)

 

Úradné oznamy

OZNÁMENIEVytlačiť
 

           OZNÁMENIE

 

             V našej obci je pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014 utvorený jeden volebný okrsok.

             V súlade s § 15 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) v ktorom je uvedené, že v obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára, jej úlohy plní miestna volebná komisia.

            Na základe uvedeného upozorňujeme splnomocnencov politických hnutí, ktorí podávajú kandidátnu listinu do obecného zastupiteľstva v našej obci, že v súlade s § 14 ods. 1 volebného zákona môžete delegovať jedného člena a jedného náhradníka iba do miestnej volebnej komisie a to v termíne najneskôr do 21. septembra 2014 do 2400  hod.

 


 
 

Aktuálne oznamy

Rozmiestnenie VOK na biologicky rozložiteľný odpadVytlačiť
 

VOKOznam o rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov.

Od piatku 12. septembra 2014 budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Žiadame Vás, aby ste do nich dávali len biologicky rozložiteľný odpad trávu a burinu. Dôrazne upozorňujeme, že tieto kontajnery nie sú určené  na komunálny odpad väčších rozmerov. Pre tento druh odpadu budú pristavené samostatné kontajnery na ktoré budete upozornení. 


 
 


571734

20.9.2014
Úvodná stránka