Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Lieskovec - www.lieskovec.sk

Aktuálne oznamy

Oznámenie o voľnom mieste – pomocný/á kuchár/ka v Zariadení školského stravovania pri MŠ – Lieskovec Vytlačiť
 

Oznámenie o voľnom mieste – pomocný/á kuchár/ka 

v Zariadení školského stravovania pri MŠ – Lieskovec

 

 

 

Materská škola so sídlom  - Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

oznamuje  voľné pracovné miesto na pozíciu – pomocný/á kuchár/ka v zariadení školského stravovania  s termínom nástupu od 04.05.2015.

 

Kvalifikačné predpoklady

  • osobitný kvalifikačný predpoklad vzdelania nie je stanovený

 

Ďalšie požadované predpoklady

  • bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z.
  • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
  • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

 

Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu pohovoru:

  •  žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis
  • overená fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
  • súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013

          Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec do 24.04.2015.

Uchádzači budú pozvaní na pohovor  telefonicky. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Za porozumenie ďakujeme.

 

 

V Lieskovci dňa 15.04.2015

                                                                                            

                                                                                                               Riaditeľka MŠ


 
 


1107707

19.4.2015
Úvodná stránka